آخرین اخبار مربوط به ارائه کتب و مقالات توسط اعضای محترم هیات علمی
 

 

 

نویسنده

گروه آموزشی

عنوان ( کتاب، مقاله و ...)

فهرست/ چکیده

حسن سعیدی

عمومی

زینب کبری (س) و اشک های امام زمان (عج)


 

حسین رنجبر

حقوق

حقوق جزای عمومی (به همراه تست موضوعی)، دکتر حسین رنجبر و مهران حجازی

 

محمد هادی رجایی لیتکوهی

مدیریت

آزادسازی تجاری و رشد اقتصاد، دکتر محمدهادی رجایی و سیده حوا کاظمی   

ابراهیم صادقی

مهندسی شیمی

ترمودینامیک (جلد 1)، ابراهیم صادقی و  احسان پاشایی   

 


حوزه پژوهشی و فناوری آمادگی چاپ هر گونه کتب تخصصی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه شمال، بعد از طی نمودن روند داوری، را دارد.

 

      دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران / کد پستی :  84596 - 46161         تلفن: 13-44203710 -011        فکس: 44203755 -011